Cantus Novus

logo
Tid: Måndagar kl 19.00-20.30 i kyrksalen
Målgrupp: vuxna körsångare i alla åldrar
Innehåll: bred blandad repertoar med framförallt sakral inriktning, kören deltar i gudstjänster och olika evenemang i församlingen samt i bygden där och när möjlighet och tillfälle ges. Innehållet anpassas efter gruppens sammansättning och önskemål.
Avgift: 150 kr/termin som bidrag till notinköp
Anmälan: kontakta Kersti Esselwall-Smårs: kersti.cantus@telia.com